پیرمرد و دریا
  • کتاب پیرمرد و دریا

    کتاب پیرمرد و دریا رمانی است از ارنست همینگوی نویسنده آمریکایی که در سال ۱۹۵۲ چاپ شده. این کتاب ماجرای پی ...

    کتاب پیرمرد و دریا رمانی است از ارنست همینگوی نویسنده آمریکایی که در سال ۱۹۵۲ چاپ شده. این کتاب ماجرای پیرمرد فقیر ماهیگیری است که ۸۴ روز است هیچ ماهی ای نگرفته. پیرمرد ناامید نیست و با خودش فکر میکنه ...

    Read more